İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğinde Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğinde Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

9 Mart 2013 Cumartesi, İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde, Genel Sekreter Uzm. Dr. Tunçay Palteki ev sahipliğinde Kamu Hastaneleri Birliği yapısı ve Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı bulunan 12 hastane ve 1 Ağız Diş Sağlığı Merkezi ile ilgili bilgilendirmede bulunmak amacıyla İl Genel Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Sabah saatlerinde, İl Genel Meclisi Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Toplantıda, İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği yapısı, başarı kriterleri, hedefleri, Birlik’e bağlı hastaneler gibi konularda Genel Sekreter tarafından detaylı bir sunum ile bilgilendirmede bulunuldu.

Sağlıkta dönüşümün önemli bir parçası olan Hastane Birlikleri’nin bazı odaklarca iddia edildiğinin aksine kar değil tıbbi hizmetin etkin, verimli ve kaliteli sunulması amaçlı bir yapılanma olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Tunçay Palteki “İstanbul Anadolu Güney Bölgesinde bulunan 13 hastanenin Tıbbi, Mali ve İdari yönetimini üstlenmiş olan Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak; gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz bütün çalışmalarda ana eksenin insanı kutsal sayan zihniyetimiz olduğunu öncelikli olarak belirtmek isterim. Kamu Hastane Birlikleri, sağlık sistemine esnek ve hızlı hareket etme imkânı tanıyan, hastanelerin ve sistemin noksanlarını çabuk görüp; kalıcı, akılcı ve nitelikli çözümler sunan bir yönetim anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönetim anlayışı sayesinde hastanelerimiz her geçen gün gelişen ve büyüyen alt yapı ve sağlık ekibi sayesinde halkımıza uluslararası standartta hizmet vermektedir.” diye konuştu.  

Toplantıda özellikle hastane binalarının yenilenmesi gerekliliği konusu üzerinde duruldu.  Yenilenen Genel Sekreterlik binasının gezilmesi ile son bulan toplantı da Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, İdari Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Ersin Şimşek ve Mali Hizmetler Başkanı Muharrem Yahşi de kendi sorumluluk alanları ile ilgili bilgilendirmede bulunarak soruları yanıtladı.