Hakkımızda


Bakanlığımız, merkez ve taşra teşkilat şeması verimlilik esasına göre 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yeniden yapılanmıştır. Verimli ve etkin sağlık hizmeti sunulması amacıyla, sağlık hizmeti erişimine göre yapılan bölge planlamalarına uygun olarak Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerinin teşkilat yapısı, hizmet alanı oluşturulmuştur.

Adalar, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli ilçelerinde hizmet vermekte olan 13 hastane, bu çerçevede İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde bir araya gelmiştir.

Birliğimiz bünyesinde hizmet vermekte olan tüm sağlık kurumlarında hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutarak; etkin, bilimsel güvenilir ve ulaşılabilir sağlık hizmeti vermek ve akademik alanda dünya standartlarında referans olma özelliği taşıyan bir kurum olmak hedeflenmektedir.


DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Devlet E-Nabız Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Eğitim Kamu İç Kontrol Çalışmaları